Om Bilglassgruppen AS

Bilglassgruppen AS er et privat eiet selskap som i løpet av de siste årene har blitt den ledende leverandør av bilglass i det norske markedet. Vår markedsandel er i dag på 45 % og omfatter leveranser til bilbransjen, bilglasskjeder og glassbransjen.

Fra våre 5 avdelinger (Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim) i Norge leverer vi i dag bilglass til 1200 kunder lokalisert i hele landet. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av organisasjon, mennesker, produkter og teknologi for å oppnå kvalitet og effektivitet i alle ledd.Eier

Bilglassgruppen AS er eiet av morselskapet Andr. L. Riis AS som er lokalisert i Trondheim. Andr. L. Riis AS er et firma med lange tradisjoner i glassbransjen og har røtter helt tilbake til 1872. Andr. L. Riis AS eies i dag av Frithjof Riis som er 4. generasjon i familien. Konsernet består i dag av flere selskaper innen glassbransjen (bygningsglass og bilglass) samt eiendom. Konsernet omsetter totalt for ca. NOK 336 millioner (2010) og har til sammen 250 ansatte.

Miljø

Bilglassgruppen AS er bevisst sitt ansvar overfor våre ansatte, kunder og leverandører og samfunnet rundt oss. Vi leter stadig etter måter å forbedre våre systemer og rutiner, slik at vi kan oppnå miljøgevinster. Av tiltak gjennomført de siste årene:
• Resirkulering av glass
• Miljøvennlig emballasje
• Effektive og standardiserte pakkeløsninger som øker utnyttelsesgraden av paller og bil
• 95 % av avfallet kildesorteres, inkludert farlig avfall
• Moderne videokonferanseutstyr er installert på alle våre avdelinger, dette medfører redusert reisevirksomhet