Økt satsing på buss og bobil

Vi øker satsingen og setter nå større fokus på buss og bobil. Dette gjør vi for å øke servicegraden overfor våre kunder, samt gi dem et bredere tilbud.

I denne forbindelse har vi styrket bemanningen i Salg og markedsavdelingen med Petter Henriksen. Petter har vært i bransjen i 15 år innen områder som montering, lager, kundeservice og innkjøp. Petter sitter også med stor faglig kunnskap på Bobil.

I tillegg har vi opparbeidet en egen arbeidsgruppe på Buss og bobil, bestående av erfarne folk i bransjen. Denne arbeidsgruppen består av: Morten Aas, Roy Ellingsen, Hallvard Mjelde, Torbjørn Schanke og Petter Henriksen. Gruppen har jevnlig kontakt for å diskutere og gjøre tiltak for kundens og Bilglassgruppens beste.

Bilglassgruppen vil kartlegge de verksteder som satser på Buss og bobil. Vi vil også være rådgiver til verktøy og utstyr som skal brukes innenfor bilglasskader, samt inngå avtaler med dyktige leverandører der det er behov.

Alle samarbeidsavtaler vil bli nøye gjennomgått og reforhandlet i 2012.